چند نکتۀ مهم دربارۀ رؤیت هلال

چند نکته مهم درباره
رویت هلال

حضرت آیت الله العظمی
مکارم شیرازی (مدّ ظلّه)

1

شناسه : 964-8139-49-0

تعدا صفحات : 24

تعداد جلد : 1

سال نشر : 1383

موضوع : پاسخ به شبهـــــات احـــکام شرعـــــی فقـــه و اصــــــول

زبان : فارسی

مولف : حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مترجم :

نویسنده :

انتشارات : انتشارات امام علی بن ابی طالب (ع)

قطع : پالتویی