پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

قرائت عقد اخوت در غیر عید غدیر [احکام معاشرت و صله رحم]

پرسش : آیا می توان عقد اخوت را در شب یا روز ولادت حضرت علی علیه السلام خواند؟
پاسخ : عقد اخوت مربوط به عید غدیر است ولی در ایام دیگر به قصد رجاء مانعی ندارد.

خواندن عقد اخوت بین زنان [احکام معاشرت و صله رحم]

پرسش : آيا خانم‏ها هم مى‏توانند مانند آقايان عقد اخوّت بخوانند؟
پاسخ : زنان نیز مى‏ توانند به امید رسیدن به ثواب عقد اخوّت را میان خود جاری کنند.

اجرای عقد اخوّت [احکام معاشرت و صله رحم]

پرسش : جاری کردن عقد اخوّت چه احکامی دارد ؟
پاسخ : شايسته است برادران مومن، در روز غدير، با يکديگر عقد اخوت و برادري به شکلي که در مفاتيح آمده، جاري کنند که بعد از آن سزاوار است برخي امور را رعايت نمايند: 1- براي يکديگر دعا کنند. 2- در زيارت ها بجاي ديگري نيز زيارت کنند. 3- در آخرت يکديگر را شفاعت کنند.

روزه ی عيد سعيد غدير (هيجده ذى ‏الحجّه) [روزه های مستحب]

پرسش : گرفتن روزه در روز عید سعید غدیر چه حکمی دارد؟
پاسخ : گرفتن روزه در این روز مستحب است.

نماز شب عید غدیر [نماز های مستحبی دیگر ]

پرسش : آیا نماز شب عید غدیر که در مفاتیح الجنان آمده صحیح است؟
پاسخ : در مفاتيح الجنان در اعمال شب عيد غدير، نماز دوازده رکعتي به يک سلام آمده، که در مفاتيح نوين آنرا حذف کرده ايم؛ زيرا تمام نمازهاي مستحبي دو رکعتي است، جز نماز اعرابي که چهار رکعت است. و در مورد نماز شب عيدغدير، هرگاه انجام شود، بايد هر دو رکعت به يک سلام خوانده شود.

عدم جواز به جماعت خواندن نماز عید غدیر [احکام نماز های مستحب ]

پرسش : آیا نماز عید غدیر را می توان به صورت جماعت اقامه کرد؟
پاسخ : جایز نیست.

تصرّفات محجور پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم [احکام حجر]

پرسش : آیا مدیونِ مفلس، پیش از صدور حکم حجر از سوى حاکم، در تصرّفات خویش مجاز است؟
پاسخ : بله ولی احتیاط آن است که تصرفاتی که موجب ضایع شدن حق طلبکاران میشود را انجام ندهد.

منظور از دین مستوعب در مدیون محجور [احکام حجر]

پرسش : منظور از دین مستوعب در مدیونِ محجور، دیون عاجله است، یا آجله؟
پاسخ : منظور از دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو مى شود و درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده مى شود، بنابر احتیاط واجب.

معاملات صوری محجور [احکام حجر]

پرسش : معاملات صورى مدیون با قصد فرار از دین، و یا اخفاى اموال، چه وضعیّتى دارد؟
پاسخ : معاملات صوری به یقین صحت ندارد.

شنیدن اقرارات مدیون قبل یا بعد از حکم حجر [احکام حجر]

پرسش : آیا اقرار مدیون قبل و بعد از صدور حکم حجر، مسموع است؟
پاسخ : قبل از حکم حجر مسموع است بعد از آن مسموع نیست.

تعمیم دادن حکم اعصار ثابت شده در دادگاه به تمام بدهی ها [احکام حجر]

پرسش : اگر شخصى بر اثر بدهکارى به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر یکى از بدهى هایش در دادگاه معسر شناخته شود، آیا حکم اعسار نسبت به بدهى هاى دیگر او مؤثّر است؟
پاسخ : هنگامى که حکم اعسار ثابت شود براى تمام دیون کافى است ولى در صورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضى، اعسار براى هر یک از قضات باید ثابت شود.

تفاوت اثبات رشد در امور مالی و غیر مالی [احکام حجر]

پرسش : آیا اثبات رشد بعد از بلوغ در امور مالى و غیر مالى یکی می باشد و یا باید هرکدام به صورت جدا ثابت شود؟
پاسخ : رشد مراتبى دارد که در افراد متفاوت می باشد به طور مثال در امور مالی بعضی افراد در امور اموال کم رشید هستند ، و بعضی دیگر در اموال زیاد،و این امر در امرغیر مالی مانند ازدواج نیز ثابت می باشد و تا رشد عقلانى به قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نیست نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.

محجوریت کسی که کارهای غیر عاقلانه انجام می دهد [احکام حجر]

پرسش : شخصى است کارهاى غیر عاقلانه انجام مى دهد مثلا پولهاى خود را در اختیار افراد قمارباز قرار مى دهد و فقط به گرفتن چک بى محل از قمارباز اکتفا مى کند یا با این که زن و بچه او به خانه احتیاج دارند خانه را به دیگرى واگذار مى کند آیا مى توان او را از این دخل و تصرّفات بازداشت و یا فرزندان او مى توانند از کار های او به محاکم قضایى شکایت کنندو یا حاکم شرع و نماینده ولى فقیه خود با نبود شاکى مى تواند رأساًبر علیه آن فرد اقدام نماید؟
پاسخ : در فرض سوال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق مى توانند مستقیما بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل آورند.

معاملات مدیون غیر محجور [احکام حجر]

پرسش : تحت چه شرایطى معاملات مدیون غیر محجور نافذ نمى باشد؟
پاسخ : در صورتى که به حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملاش در هر حال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

معاملات مدیون با قصد اضرار به طلبکاران [احکام حجر]

پرسش : آیا صحّت عقد در اباحه اتلاف به غیر توسط مدیون محجور صحیح است؟
پاسخ : معاملات محاباتیّه، مدیون که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، جایز نیست و حتّى صحّت معامله دیگر در صورت ضایع شدن حق طلبکاران نیز مورد اشکال است.

تصرف به قصد اضرار به طلبکاران توسط مدیون [احکام حجر]

پرسش : آیا مالکی که مدیون است در صورت محجور و یا غیر محجور بودن می تواند به قصد اضرار به طلبکاران کاری را نسبت به اموال خود انجام دهد؟
پاسخ : هیچ کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه، که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران مى شود، نیز جایز نیست و حتّى صحّت معامله در این صورت، مورد اشکال است.

تکلیف درآمد محجور بعد از صدور حکم حجر [احکام حجر]

پرسش : درآمد حاصل از کسب و کار محجور بعد از صدور حکم حجر متعلّق به چه کسى است؟
پاسخ : درآمد کسب و کار محجور بعد از صرف نفقات مورد نیاز، به طلبکاران داده مى شود، بنابر احتیاط واجب.

تصرفات در حال مرض منجر به فوت [اسباب حجر]

پرسش : آیا تصرفاتی که فرد در زمان بیماری منجر به فوتش انجام داده چه حکمی دارد؟
پاسخ : احتياط مستحب آن است كه در مرضى كه با آن از دنيا مى‏رود (يعنى در آستانة مرگ) در بيش از ثلث مال خود چنين تصرّفاتى نكند، مگر با اجازة ورثه.

غسل روز هشتم و نهم ذى‏ الحجّه [غسل های مستحب ]

پرسش : انجام غسل در روز ترویه و عرفه چه حکمی دارد؟
پاسخ : می توانند در روز هشتم و نهم ذى ‏الحجّه كه روز «ترويه» و روز «عرفه» نام دارد به قصد ثواب و رجاء غسل انجام بدهند.

شرایط قربانی مستحب [متفرقات قربانی]

پرسش : شرائط قربانی مستحب چیست؟ و آیا چند نفر می توانند یک قربانی انجام دهند؟
پاسخ : در مورد قرباني توجه به چند نکته لازم است: 1- قرباني کردن تنها براي حاجياني که در حال انجام مناسک حج هستند و همچنين براي کساني که نذر قرباني دارند واجب است و بر ديگران واجب نيست؛ گرچه مستحب است. 2- در قرباني مستحب، عدم نقص و سن و جنس خاصي لازم نيست؛ البته کمتر از گوسفند و بز حکم قرباني را ندارد. همچنين چند نفر مي توانند با هم شريک شوند و يک حيوان قرباني کنند. 3- ثواب اين کار را مي توانند به مردگان و زندگان هديه کنند. 4-شايسته است بخشي از گوشت قرباني را به نيازمندان بدهند.

منظور از قربانی مستحبّ [قربانی]

پرسش : آیا مطلق قربانی کردن در هر زمانی استحباب دارد؟ آیا قربانی که پای عروس و یا برای خرید خانه و ماشین انجام می دهند مستحب است؟
پاسخ : اگر منظور از قربانی کشتن گوسفند به عنوان رفع بلا و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان و مومنان برای رفع مشکلات و قضای حاجات باشد مستحب است.

انجام یک قربانی به نیت چند نفر [قربانی]

پرسش : آیا می توان یک قربانی را به نیت چند نفر انجام داد؟
پاسخ : در قربانی مستحب اشکالی ندارد، همچنين چند نفر مي توانند با هم شريک شوند و يک حيوان قرباني کنند.

محجوریت دیوانه و سفیه [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که دیوانه و یا سفیه شده می تواند در اموال خود تصرف کند؟
پاسخ : «ديوانه» و «سفيه» يعنى كسى كه مال خود را بيهوده مصرف مى‏كند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف كنند بلكه بايد زير نظر ولىّ آنها باشد.

محجوریت مجنونی که با مصرف دارو عاقل می شود [اسباب حجر]

پرسش : حکم حجر شخصى از طریق دادگاه و گواهى کمیسیون روان پزشکى اینگونه تشخیص داده شده که وى سابقه جنون دارد، امّا به واسطه مصرف دارو الان در حال بهبودى است، ولى اگر دارو قطع شود تمکّن اداره امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تکلیف چنین شخصى و قیّم وى چیست؟ آیا در حال بهبودى به وسیله مصرف دارو احتیاج به قیّم دارد، یا مى تواند در اموال ممنوع خود تصرّف کند؟
پاسخ : چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است، که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى مى شود.

محدوده تصرفات انسان در زمان حیات [مفهوم حجر]

پرسش : آیا انسان می تواند در اواخر عمر خود قبل از مرگ به هر مقداری که بخواهد در اموال خود تصرف کند یا به کسی ببخشد؟
پاسخ : انسان مى‏تواند قبل از مرگ خود خواه صحيح و سالم باشد يا بيمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به ديگرى ببخشد، يا جنسى را ارزانتر از قيمت بفروشد، يا به مصرف خود و عيال و ميهمان برساند به شرط این که کاملا هوشیار باشد.

محجوریت بچّه نابالغ [اسباب حجر]

پرسش : آیا بچه اجازه تصرف در اموال خود را دارد ؟
پاسخ : بچه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ يكى از سه چيز است: «اوّل»در پسران كامل شدن 15 سال قمرى و وارد شدن در 16 سالگى است؛ و در دختران كامل شدن 9 سال قمرى و وارد شدن در 10 سالگى است و با توجه به این که هر سال شمسى 11 روز بيشتر از سال قمرى است بنابر اين با محاسبه اين تفاوت و احتساب سال كبيسه، زمان بلوغ در پسران به سال شمسى حدوداً 14 سال و 6 ماه و 20 روز و زمان بلوغ در دختران 8 سال و 8 ماه و 25 روز مى‏باشد «دوم» بيرون آمدن منى «سوم» روييدن موى درشت بالاى عورت لازم به ذکر است که درشت شدن صدا و روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دليل بر بلوغ نيست، مگر اين‏كه از اين راه يقين به بالغ شدن حاصل شود.

محجوریت فرد ورشكسته [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که ورشکسته شده می تواند در اموال خود تصرف کند؟
پاسخ : كسى كه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و طلبكاران از حاكم شرع خواسته‏ اند كه او را از تصرّف در اموالش ممنوع كند در صورت صدور این حکم از طرف حاكم دیگر حق تصرف در اموال خود را ندارد.

محجوریت دیوانه ادواری [اسباب حجر]

پرسش : آیا کسی که به صورت ادواری دیوانه می گردد نیز حق تصرف در اموال خود را ندارد؟
پاسخ : كسى كه گاهى عاقل و گاهى ديوانه است تصرّفى كه در موقع ديوانگى در اموال خود مى‏كند صحيح نيست.
تعداد صفحات : 645