پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

حکم مصرف نسوار یا ناس برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : مادّه اى است به نام «نسوار» که از تنباکو و آهک تهیّه مى شود، مادّه مزبور را در دهان مى گذارند و مقدارى هم سبب بى حالى مى شود، استفاده از آن براى روزه دار چه حکمى دارد؟
پاسخ : شىء مزبور مطمئنّاً براى روزهو بنابر احتیاط واجب مبطل روزه است، در غیر حال روزه نیز استفاده از آن شرعاً بدون اشکال نیست.

حکم فرو بردن چرک گلو در حین روزه [خوردن و آشامیدن]

پرسش : آیا فرو بردن چرک گلو، سبب بطلان روزه مى گردد؟
پاسخ : اگر به فضاىوارد نشود یا بدون اختیار فرو رود مانعى ندارد.

حکم باقی ماندن طعم و بوی غذا در دهان [خوردن و آشامیدن]

پرسش : در سحرگاه ماه مبارک رمضان اغلب طعم و بوى بعضى از غذاها، یا خمیر دندان، براى مدّتى در دهان مى ماند، در این موارد پس از چند بار بیرون ریختن آب دهان، اگر باز هم طعم یا بوى اینها در دهان باقى بماند تکلیف چیست؟
پاسخ : اگربه خوبى شستشو داده شود، که اجزاى غذا باقى نماند - حتی اگر بو و طعم غذا باقی باشد- روزه صحیح است.

حکم وارد کردن وسائل دندانپزشکی در دهان [خوردن و آشامیدن]

پرسش : آیا فرو بردن وسایل غیر خوراکى ـ مثل وسایل دندانپزشکى ـ در دهان، باعث ابطال روزه مى شود؟
پاسخ : موجب بطلان روزه نمى شود مگر این که آلوده به آبشود و آن رابیرون آورد و سپس واردکند و رطوبت آن ابزار به قدرى باشد که در آبمستهلک نشود و آن را فرو برد.

حکم جویدن کندر و سقز برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : جویدن کُنْدُر و سقّزی که مزّه آن رفته باشد برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : با توجّه به این که اجزاى آن تدریجاً جدا مى شود، جایز نیست.

حکم مصرف دارو از طریق سوند برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : وارد کردن دارو از طریق سوند معده (لوله اى که از طریق دهان یا بینى وارد معده بیمار مى شود) چه حکمى دارد؟
پاسخ : این کار جایز نیست مگر در مواقع ضرورت؛ که آن نیز موجب بطلان روزه است.

عدم صحت روزه با خوردن و آشامیدن اضطراری از روی ضعف [خوردن و آشامیدن]

پرسش : فردی هنگام روزه قند خونش به شدت افت می کند و دچار سردرد شدید میشود از چند عالم به دین پرسیدم، به من گفتند طبق فتوای آیت الله زنجانی و آیت الله سبحانی برای ذوالعطاش و همچنین معتاد که میتواند به مقدار رفع مشقت تریاک مصرف کند و روزه اش هم صحیح است، برای رفع مشقت ازروزه دار و قانون بسط دادن احکام،شما هم میتوانید تعدادی قند و کمی آب برای رفع مشکلتان مصرف کنید و دیگر تا افطار چیزی نخورید و روزه ی شما صحیح میباشد نظرشما دراین مورد چیست؟
پاسخ : در فرض سوال جایز نیست و روزه باطل می شود.

حکم استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : استفاده از قطره گوش و بینی برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر یقین دارد به فضای حلق می رسد و فرو می رود برای روزه اشکال دارد.

حکم تصفیه ی خون [خوردن و آشامیدن]

پرسش : حکم تصفیه خون در ماه رمضان چیست؟
پاسخ : اگر خون کم شود مانعی ندارد؛ اما اگر به صورت تزریق خون باشد، این کار بنابراحتیاط واجب روزه را باطل می کند و باید تا آخر روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید و نیز بنابر احتیاط واجب، قضای آن روز را به جا آورد.

حکم جویدن آدامس برای روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : جویدن آدامس (حتی در صورت رفتن مزه ی آن ) برای روزه دار چه حکمی دارد؟
پاسخ : با توجه به این که اجزای آدامس تدریجا جدا می شود، جایز نیست و روزه را باطل می کند.

حکم افطار روزه به خاطر ضعف [خوردن و آشامیدن]

پرسش : آیا فرد روزه دار می تواند به خاطر ضعف، روزه ی خود را باطل نماید؟
پاسخ : انسان نمى ‏تواند به خاطر ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر بقدرى ضعف پیدا کند که تحمّل آن بسیار مشکل شود، مى‏ تواند روزه را بخورد و همچنین اگر خوف بیمارى داشته باشد.

حکم نوشیدن آب در هنگام تشنگی شدید [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه فرد روزه دار، تشنگی شدید بر او غلبه پیدا نماید، نوشیدن آب چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر روزه دار به اندازه‏ اى تشنه شود که طاقت تحمّل آن را ندارد و یا ترس بیمارى و تلف داشته باشد، مى‏ تواند به اندازه ضرورت آب بنوشد، ولى روزه او باطل مى‏ شود و اگر ماه رمضان باشد باید بنابر احتیاطبقیّه روز راکند.

حکم شست و شوی دهان در حین روزه داری [خوردن و آشامیدن]

پرسش : هنگام روزه بودن شستن دهان چه حکمی دارد؟
پاسخ : شست و شوىبا آب یا دارو: 1- اگر آن را بیرون بریزد روزه صحیح است. 2- اگر از اوّل بداند بى اختیار فرو می رود و چنین شود روزه‏ باطل است و کفّاره نیز دارد. 3-اگر برای وضو آب درکند و بی اختیار فرو رود روزه اش صحیح است ولی اگر برای خنک شدن یا بدون هدف باشد روزه باطل است و فقط قضا دارد. 4- اگر فراموش کند روزه است و آب را فرو برد روزه اش باطل نیست.

حکم چشیدن غذا در حین روزه داری [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چشیدن غذا هنگام روزه بودن چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر چیزی از آن فرو نرود روزه را باطل نمی کند و اگر بدون اراده به حلق برسد اشکالی ندارد، ولی اگر از اول بداند بی اختیار به حلق می رسد روزه اش باطل است و قضا و کفاره دارد.

حکم فرو بردن اخلاط سر و سینه [خوردن و آشامیدن]

پرسش : هنگام روزه بودن، فرو بردن اخلاط سر و سينه چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر اخلاط وارد بینی شده باشد احتیاط واجب آن است که آن را فرو نبرد، ولی اگر مربوط به سر و سینه باشد و به فضاینرسد اشکالی ندارد.

حکم فرو بردن غذای به جای مانده در بین داندان ها [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه در حین روزه، بین دندان ها غذا باقی مانده باشد می توان آن را فرو برد؟
پاسخ : اگر کسى عمداً چیزى را که لاى دندانش مانده است فرو برد، روزه اش باطل مى شود.

حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری [خوردن و آشامیدن]

پرسش : حکم تزریق آمپول و سرم در حین روزه داری چیست؟
پاسخ : تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی یا بی حسّی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد؛ ولی تزریق آمپول ها و سرم های وریدی (که در رگ تزریق می شوند) جایز نیست.

حکم ترزیق خون به بدن در هنگام روزه داری [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه به بدن فرد روزه دار خون ترزیق نمایند، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : تزریق خون، بنابراحتیاط واجب، روزه را باطل می کند اما باید تا آخر روز از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید و بنابر احتیاط واجب قضای آن روز را نیز بجا آورد.

حکم خوردن و آشاميدن سهوی روزه دار [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه فردی هنگام روزه (واجب،مستحب، قضا) سهوا غذا بخورد یا آب بنوشد، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : خوردن و آشامیدن از روی سهو و فراموشی روزه (چه مستحب و چه واجب) را باطل نمیکند.

حکم خوردن و آشامیدن سهوی هنگام اذان صبح [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه فردی بعداً متوجه گردد که سحری را هنگام اذان صبح خورده است، روزه او چه حکمی دارد؟
پاسخ : باید قبل از شروع اذان، از مبطلات روزه از جمله خوردن و آشامیدن دست کشید ولی اگر بدون اطلاع از شروع اذان و یا از روی ندانستن حکم، ادامه داده است در صورتی که تا پیش از پایان اذان خوردن و آشامیدن را ترک کرده، استثنائا روزه این روز صحیح است.

خوردن و آشامیدن عمدی هنگام اذان صبح [خوردن و آشامیدن]

پرسش : چنانچه فردی هنگام خوردن و آشامیدن متوجه شود هنگام اذان شده است، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : اگر هنگامى‏ که مشغول خوردن غذا یا نوشیدن آب است بفهمد صبح شده، باید آنچه را دراست بیرون آورد و اگر عمداً فرو برد روزه‏ اش باطل است و کفّاره نیز دارد.

حکم مسواک زدن در روزه [خوردن و آشامیدن]

پرسش : مسواک زدن در حین روزه چه حکمی دارد؟
پاسخ : مسواک کردن در حال روزه، مانعی ندارد. ولی اگر رطوبت پیدا کند و مسواک را بیرون آورده و بهبازگرداند و رطوبت آن در آباز بین نرود و فرو رود، جایز نیست (مگر این که آن را بیرون بریزد) و در صورتی که با خمیر دندان مسواک کند، بایدرا بعد از آن کاملا بشوید.

چگونگی نیت کردن روزه ی ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : آیا می توان در شب اول ماه رمضان، برای تمام ماه نیت روزه کرد؟
پاسخ : کافى است که در هر شب از ماه مبارک رمضان براى روزه فردا نیّت کند، ولى بهتر است که در شب اوّل ماه، علاوه ی ‏براین، نیّت روزه همه ماه را نیز بنماید.

حکم روزه واجب معین در صورت قصد انجام مبطلات [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه واجب معین مثل روزه ماه رمضان قصد خوردن نماید، حکم روزه ی او چیست؟
پاسخ : اگر شخص نیّت کند چیزى که روزه را باطل مى ‏کند به جا آورد، مثلًا تصمیم بر خوردن غذا بگیرد، روزه ‏اش باطل مى‏ شود، هرچند اصلًا غذا هم نخورد، مگر این‏که در آن حال توجّه نداشته باشد که فلان عمل روزه را باطل مى‏ کند، هر چند در هر صورت کفاره ندارد.

حکم تردید یا برگشتن از نیت در روزه ی واجب معین یا ماه رمضان [نیت روزه]

پرسش : اگر فردی در روزه واجب مانند ماه رمضان یا روزه ی نذری مردد در نیت شود، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : هرگاه در ماه رمضان یا هر روزه ی واجب معیّن دیگر، از نیّت روزه برگردد، یا مردّد شود که روزه بگیرد یا نه، روزه ‏اش باطل مى ‏شود،ولی کفاره ندارد.

چگونگی اطمینان از صحت زمان روزه [نیت روزه]

پرسش : چگونه شخص می تواند اطمینان کند که تمام روز را روزه گرفته است؟
پاسخ : باید احتیاطاً کمى قبل از اذان صبح و کمى هم بعد از مغرب، از انجام مبطلات روزه خوددارى کند تا یقین حاصل کند که تمام این مدّت را روزه داشته است.

لزوم نیت در روزه [نیت روزه]

پرسش : آیا لازم است که روزه را با نیت و به قصد قربت به جا آورد؟
پاسخ : روزه از عبادات است و لازم است با نیّت به جا آورده شود، در موقع نیّت لازم نیست به زبان بگوید، یا از قلب خود بگذراند همین اندازه که در نظرش این باشد که براى اطاعت فرمان خدا از اذان صبح تا مغرب کارهایى که روزه را باطل مى‏ کند ترک نماید کافى است.

تعریف یوم الشک و وظیفه مکلّف در آن روز [نیت روزه]

پرسش : چنانچه فرد بین روز آخر شعبان و اول ماه رمضان شک داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : یوم الشک یعنى روزى که انسان شک دارد آخر ماه شعبان است یا اوّل ماه رمضان، روزه آن واجب نیست و اگر بخواهد روزه بگیرد باید نیّت ماه شعبان‏ کند، یا اگر روزه قضا به ذمه دارد نیّت قضا کند و چنانچه بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده از رمضان حساب مى‏شود، ولى اگر در اثناء روز بفهمد باید فوراً نیّت خود را به روزه ماه رمضان برگرداند.
تعداد صفحات : 531