Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

Böyük Mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin dəftərxanasının rəsmi saytı

صفحه کاربران ویژه - خروج
əsasında düz
 
QURANDA ƏXLAQ 1-ci cild

QURANDA ƏXLAQ 1-ci cild

Əxlaqi məsələlər bütün zamanlarda fövqəladə əhəmiyyətə malik olmuşdur, lakin dövrümüzdə onun əhəmiyyəti daha böyük və daha zəruridir.

Müəllif : Ayətullah Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən : Makarem.ir saytı

Cild : 1

Səhifə : 377

Çap növbəsi : 1

Dil : Azərbaycan

AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ SALNAMƏSİ

AŞURA – TARİXİN ƏN BÖYÜK QƏHRƏMANLIQ SALNAMƏSİ

Kitabda Aşura hadisəsindən geniş şəkildə bəhs açılır. Müəllif öz mövzusunda bənzərsiz olan hazırkı kitabda tamamilə mötəbər sənədlərə əsaslanmaqla məntiqi təhlillərə geniş yer vermişdir.

Müəllif : Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Tərcümə qrupu

Tərtib edən : Makarem.ir saytı

Cild : 1

Səhifə : 0

Çap növbəsi : 2

Dil : Azərbaycan

ƏXLAQ SAYƏSİNDƏ SAĞLAM HƏYAT

ƏXLAQ SAYƏSİNDƏ SAĞLAM HƏYAT

“Əxlaq”ı vicdanlarda diriltməyi özünə borc bilən qarşınızdakı bu kitab məhz həmin məqsədi izləyir və İslamın dəyərli mənbələrindən qaynaqlanır.

Müəllif : Ayətullah əl-uzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Rza Şükürlü

Tərtib edən : Tərcümə qrupu

Cild : 1

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

QURANDA İMAMƏT AYƏLƏRİ

QURANDA İMAMƏT AYƏLƏRİ

Bu kitabda bəyan edilən mətləblər sadalanan iki kitaba nisbətən ge nişşərhlərlə qeyd edilmişdir. Həmçinin, əhatə dairəsi və ayələrdən istifadə edilən mesajların əhəmiyyətliliyini ifadə etmək və cəmiyyətin ehtiyacını ödəmək baxımından da hazırkı kitab önəmlidir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Mərdan Zalov

Tərtib edən : Tərcümə qrupu

Cild : 1

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

ALLAH AXTARIŞINDA

ALLAH AXTARIŞINDA

Hazırkı kitab kainatın yaradıcısı olan Allah barəsində dərin, eyni halda da gözəl və sadə bir tədqiqatdır. Müəllif bu bəhsləri geniş şəkildə “Dünyanı yaradan” kitabında qeyd etmişdir. Amma belə bir mühüm məsələnin daha yığcam və yeni mövzularla bir yerdə hamı¬nın istifadəsində, xüsusilə də cavanların ixtiyarında olması zəru¬ridir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən :

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

İSLAM  MƏRHƏMƏT DİNİDİR

İSLAM MƏRHƏMƏT DİNİDİR

Qarşınızdakı kitab, ali məqamlı mərcəyi-təqlid Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin mübarək Ramazan ayında tədris etdiyi təfsir bəhslərinin bir hissəsidir ki, “Ən üstün bəndələr” adlı kitab olaraq nəşr edilmişdir. Nəzərdə tutulan mövzular bir daha gözdən keçirildikdən sonra yeni başlıqlar və əlavə mövzular artırmaqla, altı fəsildə siz hörmətli oxuculara təqdim edilir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən :

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

İSLAMA BİR BAXIŞ

İSLAMA BİR BAXIŞ

Bu kitab İslam təlimlərinin əsas prinsiplərini nisbətən geniş şəkildə təqdim edən və həqiqətdə İslam əqidəsi və fiqhi sahələ¬rin-də yazılmış müxtəlif kitablardan çıxarılmış əsas nəticələrdir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən :

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

Varlığın sirri

Varlığın sirri

Qarşınızdakı kitab olduqca maraqlı bir kitabdır. İslam ideologiyası xüsusunda Ayətullah Məkarim Şirazinin yeniyetmə dövründən sonrakı təcrübələrini və fikir trayektoriyasını ortaya qoyur. Kitab ərəb dilinə də tərcümə və nəşr olunmuşdur.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən :

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

XRİSTİANLIQ MÜASİR DÜNYADA

XRİSTİANLIQ MÜASİR DÜNYADA

hər bir təhqirdən uzaq olan bu kitabı müa¬sir xristianlığın həqiqi simasını tanıtdırmaq məqsədilə, hər biri¬ni¬zin ixtiyarına qoyur ki, hər kəs onların missiyalarının məqsəd və təhlükəsindən xəbərdar olub, onların zahiri insansevərlik si¬ma¬sına əsla aldanmasınlar.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : makarem.ir saytının tərcümə qrupu

Tərtib edən :

Cild : 1

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan

MƏAD ölümdən sonrakı həyat

MƏAD ölümdən sonrakı həyat

Məad, eləcə də ruhların və bədənlərin hesab məsələsi, həmçinin ölümdən sonrakı aləm mövzusunda əhəmiyyət dərəcəsini nəzərə alaraq, təəssüflər olsun ki, çox az yazılmışdır.

Müəllif : Ayətullah Əl-Uzma Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Əli Nur

Tərtib edən : Makarem.ir saytı

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi :

Dil :

İMAM MEHDİNİN (Ə) CAHANŞÜMUL HAKİMİYYƏTİ

İMAM MEHDİNİN (Ə) CAHANŞÜMUL HAKİMİYYƏTİ

Beynəlxalq statistikalara əsasən, yer kürəsinin bütün abadlıqlarını (bir dəfə yox, yeddi dəfə) məhv etmək üçün yalnız bir neçə dövlətin ixtiyarında olan hazırkıatom bombaları kifayətdir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Rza Şükürlü

Tərtib edən : Makarem.ir saytı

Cild :

Səhifə : 152

Çap növbəsi :

Dil : Aərbaycan

HƏYAT DƏRSİ (İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi)

HƏYAT DƏRSİ (İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi)

Kitabda İmam Əlidən (ə) 110 ibrət dərsi verilmişdir.

Müəllif : Ayətullah Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Rza Şükürlü

Tərtib edən : Əbulqasim Əliyan Nejadi

Cild : 1

Səhifə : 258

Çap növbəsi :

Dil : Azərbaycan dilində

Dinlərin yaranma mənşəyi

Dinlərin yaranma mənşəyi

Dinlərin necə yaranması haqqında müxtəlif nəzəriyyələr var. Bu kitabda mövcud fərziyyələrdən söhbət açılır və dinin həqiqi mənşəyi haqqında izahlar verilir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : Mərdan Zalov

Tərtib edən : Seyid Azər Əhmədoğlu

Cild : 1

Səhifə : 202

Çap növbəsi : 2013- Birinci

Dil : Azərbaycan

İlahi bəndələrin səciyyələri

İlahi bəndələrin səciyyələri

RAMAZAN – TƏLİM-TƏRBİYƏ AYI Mübarək Ramazan ayı bəndələrin Allah dərgahına qonaq çağırıldığı günlərdir. Bu bərəkətli ayın süfrəsinin bəzəyi mehriban Allahın nazil etdiyi “Qurani-Kərim”dir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : R. Şükürlü

Tərtib edən : Ustad Əbülqasim Əliyannijadi

Cild :

Səhifə : 0

Çap növbəsi : Birinci

Dil : Azərbaycan

Hədislərdə həyat dərsi

Hədislərdə həyat dərsi

Kitabda müqəddəs insanlardan nəql olunmuş 150 hədis izahla verilmişdir.

Müəllif : Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim Şirazi

Tərcüməçi : İsmayıl İsmayılov

Tərtib edən : İmam Əli (ə) adına İslami Araşdırmalar Mərkəzi