پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 025 - 98/11/19
موضوع: بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل امر به معروف و نهی از منکر است. امام قدس سره در این مسأله می فرماید...

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 024 - 98/11/15
موضوع: لا يعتبر فيهما قصد القربة و الإخلاص (ظاهر این است که قصد قربت با اخلاص فرق دارد)، بل هما توصّليان لقطع الفساد و إقامة الفرائض. نعم لو قصدهما (اگر قصد قربت و اخلاص داشته باشد) يؤجر عليهما

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 023 - 98/11/14
موضوع: لا يكفي في سقوط الوجوب، بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب و فعل الحرام، إلّا أن يفهم منه عرفاً- و لو بالقرائن- الأمر أو النهي، أو حصل المقصود منهما، بل الظاهر كفاية فهم الطرف منه الأمر أو النهي لقرينة خاصّة؛ و إن لم يفهم العرف منه

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 022 - 98/11/13
موضوع: بحث در مسأله ی نهم است. این مسأله و دو مسأله ی بعدی از باب تعارض بین امرین می باشد.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 021 - 98/11/12
موضوع: امام قدس سره در مسأله ی هشت می فرماید: لو عُدِم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر، سقط الوجوب و إن كان بفعل المكلّف، كما لو أراق الماء المنحصر الذي يجب حفظه للطهارة أو لحفظ نفس محترمة.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 020 - 98/11/06
موضوع: لو قطع أو اطمأنّ بقيام الغير (اطمینان ظن بسیاری قوی ایست که مایه ی آرامش خاطر می شود و قطع عرفی محسوب می شود دارد بر اینکه غیر، قیام می کند و امر به معروف و نهی از منکر را انجام می دهد) لا يجب عليه القيام

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 019 - 98/11/05
موضوع: تا به حال بحث در این بود که امر به معروف و نهی از منکر توسط یک نفر انجام شود حال بحث در این است که این دو واجب توسط یک یا دو نفر انجام نشود بلکه به جماعتی مانند پنجاه نفر احتیاج باشد و فقط بعضی مثلا چهل نفر قیام کنند حکم این است که باید ده نفر دیگر به آن اضافه شود و الا آن چهل نفر هم وظیفه ای ندارند.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 018 - 98/11/01
موضوع: اگر کسی می خواهد پیشرفت کند باید کارهای او همراه با نظم باشد. همچنین خلوص نیت را نباید فراموش کرد. خداوند به مقدار خلوص نیت به ما توفیق می دهد و هر چه نیت ما خالص تر باشد توفیق الهی بیشتر خواهد شد.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 017 - 98/10/30
موضوع: امام قدس سره بعد از مقدمه ای که در مورد امر به معروف و نهی از منکر بیان می کنند به 16 مسأله می پردازند. بعضی از این مسائل ساده است و بعضی پیچ و خم دارد.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 016 - 98/10/29
موضوع: در بحث وجوب امر به معروف و نهی از منکر دلیل عقلی و استدلال به آیات را ذکر کردیم و نوبت به دلیل اخبار و روایات رسید.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 015 - 98/10/24
موضوع: در روایت آمده است که یکی از پیروان اهل بیت در شهر مدینه همسرش را نزد حضرت زهرا س فرستاد تا سوال کند آیا شوهرم از شیعیان شماست یا نه.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 014 - 98/10/23
موضوع: بحث در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. گفتیم به ادله ی ثلاثه یعنی اجماع، کتاب و سنت استدلال کردند و اما اینکه به دلیل عقل هم می شود استدلال کرد

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 013 - 98/10/22
موضوع: علت اینکه این بحث را انتخاب کرده ایم این است که این دو واجب، در عصر و زمان ما مورد بی مهری قرار گرفته است و شبهاتی در اطراف آن مطرح شده است و حال آنکه این مسأله در متن قانون اساسی در ماده ی هشتم آمده است.

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 012 - 98/10/17
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 011 - 98/10/16
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 010 - 98/10/15
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 009- 98/10/10
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 008- 98/10/09
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 007 - 98/10/08
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 006 - 98/10/03
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 005 - 98/10/02
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 004 - 98/10/01
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 003 - 98/09/25
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 002 - 98/09/24
موضوع:

عنوان : کتاب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه 001 - 98/09/17
موضوع:

عنوان : کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 127 - 98/02/10
موضوع: امام قدس سره در تتمه ی مسأله ی حِیَل ربا در تحریر یک رقم از حیل را پذیرفته می فرماید: فلو أريد التخلص من مبايعة المماثلين بالتفاضل (دو چیز مثل هم هستند و می خواهند با تفاضل معامله کنند و همچنین مرتکب ربا نشوند) يضم إلى الناقص شئ،

عنوان : کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 126 - 98/02/09
موضوع: بحث در حیله های ربا بود و گفتیم که روایات حِیَل سه مشکل عمده دارد:

عنوان : کتاب البیع؛ مبحث ربا - جلسه 125 - 98/02/08
موضوع: بحث در راه های فرار ربا است. اکثر علماء استفاده از این حیله ها را جایز دانسته اند و دلیل هایی برای جواز ذکر کرده اند که به دلالت روایات رسیده ایم و مقداری از آنها را در جلسه ی گذشته بررسی کردیم و اکنون به ادامه ی آنها می پردازیم بعضی از این روایات مربوط به ربای معاملی است و بعضی مربوط به ربای قرضی:

تعداد صفحات : 104